Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Polityka zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w PPHU βeta s.c polega na:

  • Świadczeniu usług Laboratorium Pomiarowego długości i kąta, ciśnień, sił oraz wielkości elektrycznych zgodnie z wdrożonym system ISO 17025:2005
  • Systematycznym kształceniu personelu w zakresie poszerzania i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i wykładach
  • Prowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie przyczyn potencjalnych nieprawidłowości i ewentualnych odstępstw od przyjętego systemu zarządzania i procedur
  • Odpowiedzialnym podejściu do ochrony środowiska poprzez odpowiednią politykę energetyczną, segregację odpadów, dbanie o zdrowie i życie personelu spełniając wymagania BHP

Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor