Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Kalibracja kluczy dynamometrycznych - Siła i Moment Siły

W zakresie wielkości siły i momentu siły oferujemy wzorcowanie-kalibrację kluczy dynamometrycznych, wkrętaków dynamometrycznych oraz siłomierzy
 
Wzorcami odniesienia dla sprawdzanych kluczy i wkrętaków są przetworniki momentu siły produkcji Stahlwille. Wzorcowanie wykonujemy dla kluczy jednostronnych oraz dwustronnych w zakresach odpowiednich dla sprawdzanego przyrządu max do 1100 Nm.

Wzorcowanie przeprowadza się w oparciu o międzynarodową normę PN-EN ISO 6789 „Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek. Narzędzia dynamometryczne ręczne. Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania"

Wzorcowanie/Kalibracja klucza/wkrętaka obejmuje:

1.oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie mechanizmów działania klucza/wkrętaka
2.sprawdzenie charakterystyk metrologicznych

3. wyznaczenie wartości wzorcowanego momentu siły dla jednego kierunku działania przyrządu - moment prawy lub lewy lub też dla obu kierunków działania
4.wyznaczenie  błędów wskazań klucza/wkrętaka w punktach równych 20%, 60% i 100% jego górnego zakresu pomiarowego

5. wyliczenie niepewności pomiaru
 

Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor