Beat Laboratorium - usugi pomiarowe i wzorcujce
Beta Labolatorium Beta Konsulting Beta Sklep


Szybki kontakt

Tel.: +48 531 686 882

Tel.: +48 531 686 804

Tel.: +48 796 477 773

biuro@betalab.pl


Możesz również skorzystać z poniższego formularza w celu wysłania wiadomości:

Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:
Wiadomość:
Przepisz podany kod:

Suwmiarki, klucze dynamometryczne - wzorcowanie i kalibracja

Jak pracujemy?

Nasze laboratorium pomiarowe oparte jest na wytycznych normy PN EN ISO / IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących" oraz wymaganiach PCA. Wzorcowanie urządzeń pomiarowych np: suwmiarki, klucze przebiega w odniesieniu do polskich, zagranicznych i międzynarodowych norm, instrukcji Głównego Urzędu Miar oraz instrukcji własnych.

Dla stosowanych metod wzorcowania jest szacowana niepewność pomiaru zgodnie z zaleceniami dokumentu EA-4 / 02 M : 2013. Przyrządy pomiarowe i wzorce używane w Laboratorium w celu zapewnienia spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami dokumentu DA-06, są poddawane okresowemu wzorcowaniu w NMI w odpowiedniej CMC, GUM albo akredytowanych zewnętrznych laboratoriach wzorcujących o odpowiedniej CMC, w tych krajach, w których jednostka akredytująca jest sygnotariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA.

Współpracujemy z innymi laboratoriami i ośrodkami badawczymi posiadającymi odpowiednie urządzenia.

Co zawiera usługa wzorcowania?

Podchodzimy do naszej pracy uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, za jakość i rzetelność naszych usług bierzemy pełną odpowiedzialność. Usługa kalibracji, wzorcowania narzędzi dynamometrycznych np: kalibracja suwmiarek, kalibracja kluczy dynamometrycznych zawiera :

  • wydanie świadectwa wzorcowania
  • oznaczenie przyrządu wzorcowanego etykietą zawierającą nr świadectwa oraz datę wzorcowania
  • zapiskę wzorcowania która jest przechowywana w naszym archiwum przez 5 lat
  • ewidencję wzorcowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych w naszym systemie nadzoru
  • usługę przypominania o następnym wzorcowaniu, kalibracji np: suwmiarki, klucze

Co nas odróżnia od konkurencji?

Chcemy być częścią Państwa firmy, a nie firmą od której kupuje się usługi. Co to znaczy?

  • rozwijamy się w kierunku który Państwo potrzebujecie
  • wykonujemy swoją pracę profesjonalnie
  • uzupełniamy nasze wyposażenie o urządzenia które pozwolą obsłużyć Państwa firmę
  • wykonujemy wzorcowanie w naszej firmie lub siedzibie klienta, w czasie przestoju produkcji, w weekendy na nocnych zmianach, itp.