Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Wzorcowanie czujników i przyrządów czujnikowych


Wzorcujemy czujniki do pomiaru długości o zakresie pomiarowym do 100 mm oraz o działce elementarnej 0,0005mm, 0,001mm, 0,01mm, 0,02mm, 0,05mm, 0,1mm.

Przeprowadzamy wzorcowanie (kalibrację):

- czujników zegarowych zębatych analogowych i z odczytem cyfrowym
- czujników dźwigniowo-zębatych, diatestów, czujników z uchylnym trzpieniem, dźwigniowych
- czujników sprężynowych( mikrokatorów)
- średnicówek czujnikowych (z czujnikiem zegarowym)
- passametrów
- macek pomiarowych
 
 Wzorcowanie obejmuje wyznaczenie m.in.:
- błędów wskazań czujnika/przyrządu czujnikowego w całym jego zakresie   pomiarowym
- histerezy pomiarowej czujnika /przyrządu czujnikowego
- zakresu rozrzutu wskazań przyrządu
- zmiany wskazań czujnika wywołanych naciskiem bocznym,
- siły nacisku pomiarowego czujnika (siła maksymalna i minimalna),
- histerezy pomiarowej  przyrządu czujnikowego
- wyznaczenie niepewności pomiaru zgodnie z dokumentem EA/02 M:2013
- przedstawienie opracowanych wyników w postaci świadectwa wzorcowania
 
Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor