Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Wzorcowanie kątomierzy i poziomic


Kątomierz – przyrząd pomiarowy używany do określenia miary kąta.
 
Wyróżniamy:

Kątomierze uniwersalne
kątomierze noniuszowe o zakresie pomiarowym podziałki kątowej 4x (0 ÷ 90)º
 i działce elementarnej 5'
kątomierze cyfrowe o zakresie 4x (0 ÷ 90)º; 2x (0 ÷ 180)º; (0 ÷ 360)º 
 i rozdzielczości 30''; 1'; 0,01º oraz 0,005º

Kątomierze elektroniczne o zakresie pomiarowym podziałki (0 ÷ 220)º
 i rozdzielczości 0,05º; 0,1º

Kątomierze traserskie (0 ÷ 220)º / 1º
 
Wzorcowanie kątomierza uniwersalnego obejmuje m.in. wyznaczenie:
- odchyłek płaskości / prostoliniowości powierzchni pomiarowych postawy kątomierza oraz jego ruchomych ramion
- odchyłek równoległości powierzchni pomiarowych ruchomych ramion
- błędów wskazań kątomierza w całym jego zakresie pomiarowym 
- niepewności pomiaru
- przedstawienie opracowanych wyników w postaci świadectwa wzorcowania

 
Do wzorcowania/kalibracji kątomierza stosujemy:
1. Komplety płytek kątowych do wzorcowani kątomierzy firmy INSIZE
2. Granitową płytę pomiarową,
3. Czujnik z odczytem cyfrowym o rozdzielczości 0,001 mm,
4. Liniał jednokrawędziowy kl. 1
5. Mikrometr z płaskimi powierzchniami pom. z odczytem cyfrowym 0,001 mm
 6. Lupa o powiększeniu ośmiokrotnym
 
Poziomica- przyrząd służący do pomiaru kątów w stosunku do poziomu.  
Wzorcujemy poziomice:
Liniałowe
Ramowe
Optyczno-kątowe
koincydencyjne
 
Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor