Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych

Sprawdzany stałe i nastawcze wykonane są jako jednograniczne lub jako dwugraniczne.
Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne pozwalają ustalić czy mierzony wymiar zawiera się w określonym polu tolerancji.
Składają się one z dwóch stron: strony przechodniej sprawdzianu i nieprzechodniej.

Wzorcowanie sprawdzianów wykonujemy z zastosowaniem długościomierza poziomego Abbego, produkcji Carl Zeiss Jena
o działce elementarnej 0,0001 mm i zakresie pomiarowym do  100 mm.

Wzorcowanie/Kalibracja sprawdzianu tłoczkowego dwugranicznego, obejmuje wyznaczenie wartości średniej średnicy zewnętrznej
strony przechodniej i nieprzechodniej tłoczka ze wszystkich pomiarów.
 
Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor