Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Wzorcowanie suwmiarek oraz przyrządów suwmiarkowych

Celem opracowanej procedury wzorcowania suwmiarek i przyrządów suwmiarkowych jest przedstawienie dokładnego postępowania potwierdzającego spójność wyników pomiaru z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, zapewniającego wyniki w pełni wiarygodne i użyteczne dla Klienta.

Suwmiarka jest jednym z podstawowych przyrządów pomiarowych za pomocą którego możemy dokonać pomiaru długości.

Suwmiarki w zależności od kształtu powierzchni pomiarowej używane są do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych
(wysokość, głębokość,rozstaw itp.)

Pomiar suwmiarką polega na ujęciu detalu w szczęki suwmiarki i odczytaniu wyniku na noniuszu lub wyświetlaczu.
Suwmiarką możemy dokonywać pomiarów z dokładnością 0,01mm, 0,05mm, 0,02mm.
 
Stosowana przez nas metoda wzorcowania  suwmiarek zawiera:

1. wykaz przyrządów i wzorców potrzebnych do przeprowadzenia wzorcowania

2.określenie warunków wzorcowania

3. opis czynności przygotowawczych
- przygotowanie zapiski
-dokładne oczyszczenie przyrządu
-sprawdzenie stanu ogólnego

4. Szczegółowy opis przebiegu wzorcowania
- wyznaczenie błędów wskazań suwmiarki przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych oraz przy pomiarach głębokości w równomiernie rozłożonych
  punktach w całym zakresie pomiarowym
- określenie odchyłek od płaskości powierzchni pomiarowych szczęk do pomiarów zewnętrznych
- określenie odchyłek od prostoliniowości szczęk krawędziowych do pomiarów wewnętrznych/zewnętrznych oraz walcowych szczęk do pomiarów wewnętrznych
- wyznaczenie odchylenia od wymiaru nominalnego łącznej szerokości szczęk płaskowalcowych 5. szacowanie niepewności pomiaru zgodnie z
   dokumentem EA/02 M:2013

Niepewność pomiaru jest nieujemnym parametrem związanym z wynikiem pomiaru, charakteryzującym rozrzut wartości, które można w sposób uzasadniony przypisać wielkości mierzonej

6. Przedstawienie opracowanych wyników pomiarów w postaci świadectwa wzorcowania
Projektowanie stron internetowych - Pozycjonowanie SitePromotor